De  bib  is  open met een basisdienstverlening (uitlenen en inleveren) en met het in acht nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen. 

Lees verder