Op deze pagina vind je alle praktische informatie terug over het gebruik van de bib.

Lid worden

Om gebruik te maken van onze bibliotheek, dien je je  lid te worden. Je wordt ingeschreven met de identiteitskaart. Indien dit niet mogelijk is, ontvang je een lidkaart. 

Ben je jonger dan 18 jaar, dan is het  lidmaatschap gratis. Een volwassene ouder dan 18 jaar betaalt  een jaarlijkse bijdrage van 5 euro. 

Uitlenen

Met je lidmaatschap mag je gratis bibliotheekmaterialen uitlenen.

De uitleentermijn bedraagt 4 weken. 

Je  kunt maximaal 12  materialen per keer uitlenen, met een maximum van 6 dvd's per lidkaart 

Verlengen

Je kunt de uitgeleende materialen  maximaal 1 keer verlengen voor een periode van 4 weken,  op voorwaarde dat ze niet door een andere lener gereserveerd  werden. 

Verlengen is mogelijk via "Mijn bibliotheek" op deze website, per mail of telefonisch tijdens de openingsuren van de bib.

Reserveren

Je kunt een boek of een dvd gratis reserveren via deze website  of laten reserveren in de bibliotheek.  Je wordt dan verwittigd zodra het gevraagde materiaal aanwezig is.

Alleen documenten die zijn uitgeleend, kunnen worden gereserveerd.

Inleverbus

Materialen kunnen buiten de openingsuren ingeleverd worden via  de inleverbus.  Deze bevindt zich aan de straatzijde van het gebouw.

Laattijdig terugbrengen van materialen

Als je  de uitleentermijn overschrijdt, betaal je een vergoeding van 0,10 euro per materiaal en per openingsdag dat je de materialen te laat terugbrengt. 

Interbibliothecair lenen

Je kunt  materialen uit  een andere bibliotheek  aanvragen via  interbibliothecair leenverkeer (IBL).Hiervoor betaal je 3 euro voor een aanvraag bij een andere Belgische openbare bibliotheek. 

Internet 

Je kunt gratis internet raadplegen tijdens de openingsuren van de bib.

Fotokopiëren in de bib 

Je betaalt 0,05 euro voor een zwart-wit A4 kopie en 0,20 euro voor een kleuren A4 kopie